ثبت نام غیر حضوری وام بازنشستگان

بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری می‌توانند مبلغ 7 میلیون تومان وام با سود 4 درصد دریافت کنند که اقساط این وام از مستمری‌شان کسر می‌شود. سال گذشته که ثبت نام وام … Read More