کشف اولین قرص برای درمان کرونا

داروسازان آمریکایی مدعی شدند که با قرص ضدکرونای تولید شده، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری تا 50 درصد کاهش یافته است. شرکت مرک و کو براساس نتایج مطالعات … Read More

ثبت نام غیر حضوری وام بازنشستگان

بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری می‌توانند مبلغ 7 میلیون تومان وام با سود 4 درصد دریافت کنند که اقساط این وام از مستمری‌شان کسر می‌شود. سال گذشته که ثبت نام وام … Read More